baner czysty na gore stronyGeoportal Powiatu Siemiatyckiego

Powiat Siemiatycki - herb

1. Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Mapa ani żadna jej cześć bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądś reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

2. Udostępnione w serwisie geoportal.siemiatycze.pl dane dotyczące działek których śródłem jest system ewidencji gruntów, budynków i lokali, mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku, w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Nie, dziękuję. Akceptuję warunki. Wchodzę.